Calitate Mediu

ISV Bussines Expert

PROCEDURI OPERAŢIONALE

ANALIZA EFECTUATĂ

DE

MANAGEMENT

documentează modul in care sunt conduse analizele efectuate de management pentru a se asigura că sistemul de management respectă politica şi obiectivele stabilite şi a verifica eficacitatea sistemului de management in satisfacerea cerinţelor standardelor
PROIECTARE

/

DEZVOLTARE

are ca scop detalierea cerinţelor privind datele proiectării in cadrul companiei, pentru a elabora specificaţiile in concordanţă cu cerinţele clienţilor, a verifica dacă firma are capabilitatea de produce sistemul şi controla conformitatea proiectului cu ce stabileşte modalităţi prin care să se asigure că produsul este aprovizionat de la furnizori sau subcontractanţi agreaţi şi este conform cu condiţiile specificate
PRODUCŢIE vizează planificarea şi desfăşurarea proceselor de producţie astfel incat acestea să fie ţinute sub control şi calitatea produselor să fie corespunzătoare
IDENTIFICARE

ŞI

TRASABILITATE

are ca scop stabilirea de metode pentru a permite cunoaşterea, localizarea şi individualizarea produselor intre ele sau in raport cu alte produse similare şi regăsirea originii părţilor componente astfel incat să poată fi urmărite şi colectate informaţiile cu privire la procesul de producţie, punctele vulnerabile ale procesului etc
MANIPULARE, AMBALARE, DEPOZITARE stabileşte metodele de identificare, manipulare, ambalare, depozitare şi protejare astfel incat este păstrată conformitatea produsului pe parcursul procesării interne şi al livrării la destinaţie
CONTROLUL ECHIPAMANTELOR DE MĂSURARE

ŞI

MONITORIZARE

are ca scop stabilirea de metode prin care echipamentele de inspecţie, măsurare şi testare utilizate sunt urmărite dacă corespund scopului lor şi oferă date complete şi exacte, in conformitate cu standardele de referinţă
MONITORIZAREA

ŞI

MĂSURAREA PROCESELOR

stabileşte metodele prin care este demonstrată abilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate
MONITORIZAREA SATISFACŢIEI CLIENTULUI stabileşte metodele prin care este monitorizată, măsurată şi analizată satisfacţia clientului după livrarea unui produs